Dolar kurunun ani artışı ve alınacak önlemler

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Dolar ve Euro’da yaşanan ani hareketlilik gerek vatandaşların gerekse de ticaretle uğraşan esnafın büyük mağduriyetine sebep olmuştur. Bununla beraber dolarla kiralanan AVM dükkanları, dolarla iş yapan sanayiciler bu ani artıştan fazlası ile etkilenmişlerdir. Normalde örneğin Türk lirasına vurulduğunda 1000 TL kira öderken kur artışı sebebi ile 6000TL kira ödemek zorunda kalmak esnafı ciddi anlamda zora sokmuştur. Döviz bazında sözleş...
More

Avukat da olsak kadınız…

Gün geçmiyor ki şiddet haberleri çıkmasın, hele ki kadına yönelik olan psikolojik ve fiziksel şiddet. Kadın olmak tek başına yetiyor aslında şiddet uygulayan için. Yoksa ne avukat olması, ne hakim olması ne de ev hanımı olması fark etmiyor. Aslında uygulayan içinde bir ayrım yok. Ne polis olması, ne komiser olması, ne eğitimli olması ne de eğitimsiz olması… bu listesinin bir sonu yok. Çünkü şiddetin bir mazereti yok aslında. Her ne kadar psikolojik bir temeli olsa da, günlük hayatımızda artık...
More

Yabancıların Sınırdışı Edilmesi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir. YUKK’nun 54. Maddesinde sıralanan durumların varlığı halinde, 48 saat içinde, sınır dışı etme kararının değerlendirilmesi ve karar verilmesi için valiliklere bu görev verilmiştir. Buna göre; YUKK’nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında sınır dışı etme kararı alınacak kişiler aşağıda sıralanmıştır;   a)...
More

TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NEDİR?

  Bir kişinin ölmesi ile sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet veren kişiden ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar tarafından destekten yoksun kalma tazminatı adı altında tazminat talep edilmesidir.Türk Borçlar Kanunu m. 55 hükmü uyarınca destekten yoksun kalma tazminatının belirlenme usulü düzenlenmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için; talepte bulunacak kişi ölen kişinin fiilen baktığı ve fiili bir bakım bulunmasa bile ileride bakma ihtimalinin bulunduğu ...
More