Corona Virus Salgını Sebebi ile Kısa Çalışma Ödeneği Talep Edilebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, salgın hastalık yahut kanunda geçen ekonomik kriz ve bunun gibi zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde çalışmanın durdurulduğu yahut kısmi çalışma hallerinde işçilerin ekonomik anlamda korunması maksadı ile getirilmiş olan bir düzenlemedir. Corona Virus tehlikesi de ülkemizde son dönemde çalışma hayatını durma noktasına getirmiş olup, işçilerin işsiz kalmalarına sebebiyet vermiştir. İşçinin kısa çalışma ödeneği için İş Kur’a yapacağı başvuru iş müfettişleri tarafından değe...
More

Corona Virus Salgını Döneminde İşçinin Hakları Nelerdir?

Corona Virus Salgını ülkemizde de hasıl olmuşken bu dönemde bir iş yerinde çalışan emekçilerin haklarının da ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şöyle ki, bu salgın döneminde işçi işten çıkmak isterse tazminat alabilir mi yahut işveren işçileri salgını sebep göstererek işten çıkarabilir mi soruları sıklıkla sorulmakta olup bu hususta açıklama yapmak lüzumu görülmüştür. Şöyle ki İş Kanunumuzun 24/3 fıkrası zorlayıcı sebeplerden bahsetmiştir. Açıklarsak, maddede işçinin çalıştığı işyerinde bi...
More

İflas Erteleme

Değişen ve gelişen ticaret hayatında, şirketlerin karşılaştıkları her ekonomik krizde, iflas yolunun arternatifi ve şirketin çalışma hayatına devamlılığını sağlaması için ikinci bir şans olarak İflasın Ertelenmesi müessesesi düzenlenmiştir.   İflasın ertelenmesi imkanı, kanunda belirlenen şartlar dahilin de, sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından düzenlenmiştir. Gerçek kişi tacirler, şahıs şirketleri ile iflasa tabi diğer kişiler iflasının ertelenmesini talep edemezler. &nb...
More

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma

Türk Ticaret Kanununun 638. maddesinin birinci fıkrasında “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.”denilmiştir. Limited şirket sözleşmesine hüküm koymak suretiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabilir. Bu hak herhangi bir şarta bağlanmayacağı gibi belirli şartların varlığı halinde de öngörülebilir. Eğer şartsız olarak tanınmışsa, ortak herhangi bir sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir koşulu yeri...
More