Para Cezasının İnfazı Ve Ertelenmesi

MADDE 106.- (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) Adlî para cezasını içeren  ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder. (3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödem...
More

Elektronik Ticaret Kanunu

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. Buna GÖRE; - Bu Kanunun , elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. - Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri verme yükümlülüğündedir. - Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir: a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aş...
More

Yabancıdan Yabancıya Araç Satış İşlemi

Yabancı bir kimsenin yabancı başka bir kimseye araç satışı yapabilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren kimseler satışı gerçekleştirebilmektedir. Araç satışı gerçekleşirken statüye göre Turing teminatlı ve Turing teminatsız olmak üzere Tax free yabancıdan yabancıya satış yapabilmektedirler. Tax free; ÖTV ve katma değer vergisi ile gümrük vergisinden muaf olma durumudur. Bakanlıktan çalışma izni olan kişiler, ülkemizde öğrenim görmek için farklı ülkeden öğrenciler,...
More

Faydalı Model

  Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, buluşlar patent ve faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Bu makalenin konusu Faydalı Model tescili ve Tescilin Hükümsüzlüğü davasıdır. Buna göre, Faydalı model belgesi ile FAYDALI MODEL BELGESİNİN TESCİLİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ   korunabilecek buluşların; - Dünyada yenilik, - Sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin bulunması şarttır. Herhangi faydalı model başvurusu, usulüne uygun doldurulmu...
More