Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin pişmanlık; Sanığın veyahut failin işlemiş olduğu suç oluşturan eylemini özgür iradesiyle sonradan pişman olması durumudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık uygulanabilecek suçlar şu şekilde düzenlenmiştir. TCK 91 : Organ ve doku ticareti TCK 109 : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma TCK 168 : Yağma, hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve karşılıksız yararlanma TCK 184/5 : İmar kirliliğine neden...
More

Bakım Nafakaları

Bakım nafakaları kanunumuzda , tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, ayrı yaşama hakkı olan eşe ödenen nafaka ve reşit çocuklara ödenen bakım nafakası olmak üzere çeşitlendirilmektedir. Tedbir nafakası boşanma yahut ayrılık davasında yargılama esnasında eş ve çocuklar yararına hakim tarafından bağlanan nafaka olup çocuk ve eşlerin bakım ve ihtiyaçları oranında ve nafaka yükümlüsünün gücü oranında belirlenir. İştirak nafakası ise boşanma kesinleştikten sonra devam eden nafa...
More

Soybağının Redddi ve Kurulması

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz(300) gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen(180) gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz(300) gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır. Yukarıda belirlenen süreler dahilinde dünyaya gelen çocuk, evlilik birliği içinde doğmuş sayılacaktır. Şayet, her ne kadar evlilik birliği içinde doğmuş ise de, çocuğun babasının bir başka ...
More

Anlaşmalı Boşanma Davasında Protokol Şartları

Taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeye sunulacak olan ve anlaşma şartlarını içeren protokol çok önemlidir. Şöyle ki bu protokolde tarafların ne şekilde anlaştığı yazılıdır. Çocukların kimde kalacağı, çocuklara ve eşe ne kadar nafaka ödeneceği, bu nafakanın nereye ödeneceği, maddi manevi tazminat yönünden ortak anlaşılan meblağın ne kadar olduğu ve nasıl ödeneceği, alacağa konu malların ne şekilde paylaştırılacağı önem arz etmektedir. Anlaşmanın ne şartlarla sağland...
More