Saklı Pay Nedir, Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir ?

Medeni Kanunumuz kanuni mirasçıların bir kısmını miras bırakanın tasarruflarına karşı korumuş olup, bu kişiler için özel miras payları belirlenmiştir. Miras bırakan terekesine ilişkin tasarruflarda bulunurken korunan miras paylarını ihlal edemez. Saklı pay zorunlu miras hakkı anlamındadır.Saklı pay sahibi mirasçılar sınırlı sayıda olup, bunlar miras bırakanın alt soy,ana baba,kardeşler ve sağ kalan eştir.

Hennüz Yorum yapılmamış

Yeni bir yorum yap

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinCheck Our Feed